DOTACE


Cílem projektu TAMADEX spol. s r.o. - FVE 30,8 kWp byl nákup fotovoltaických panelů s baterkovým uložným prostorem, který je určen pro případ výpadku dodávky elektřiny a pro okamžité využití.

 FVE   FVE 1   FVE 2   FVE 3


Vyrobený elektrický proud je ukládán v baterkové místností, odkud je možné zásobovat vybrané části provozovny bez přerušení chodu firmy po určitou časovou dobu v případě výpadku dodávky elektrického proudu. Nadbytečny (vyrobený) elektrický proud, který již není možné uložit v baterkách je využíván (spotřebován) pro snížení odběru elektřiny od dodavatele.

 

Žadatel společnosti TAMADEX spol. s r.o. realizoval projekt v termínu od 7/2019 do 4/2020.

Projekt byl úspěšně realizován a všechny FVE panely i s baterkama jsou plně využívány v běžném provozu společnosti. 

Způsobilé výdaje byli ve výši 2 168 813 Kč. Dotace ve výši 1 518 169,10 Kč. 

 

 FVE
„Instalace FVE vč. akumulace – TAMADEX spol. s r.o.

Reg. č. projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002929 je spolufinancován Evropskou unií“